Afholdt – Invitation til møde i Veteranforum Storstrømmen

Som chef for Vordingborg Garnison inviterer jeg hermed til møde i Veteranforum Storstrømmen fredag den 29. marts 2019 på Vordingborg Kaserne i auditoriet, Eksercerhuset bygning 49.

Vi var sidst samlet i december 2017, hvor vi havde vores fælles hjemmeside på programmet, og nu finder jeg igen, at tiden er inde til, at vi samles.

Veteranforums formål er fortsat at koordinere alle tiltag inden for veteranområdet i lokalområdet til fælles gavn for vores veteraner og pårørende.

Mødets fokusområde vil være en orientering om nye tiltag samt en evaluering omkring vores hjemmeside, så vi kan få det bedst mulige redskab til den fremtidige informationsudveksling.

I den anledning inviteres I/du hermed til møde på Vordingborg Kaserne.T

TidAktivitetAnsvarlig
09.45Ankomst, registreringGarnisonsstøtteelementet
10.00Velkomst
Oberst Rahbek Thomsen
10.10Nyt inden for veteranområdetVeterancentret
10.30Nyt fra Danmarks veteraner og
veteranstøtten.
Oberstløjtnant (pens.)
Per Lorenz Hinrichsen
10.45Nyt fra mødedeltagerneAlle
11.45Nyt fra hjemmesidenKaptajn Niels Brandt
12.00FrokostAlle
13.00Reservetid. Alt efter modtagne emner
og behov kan vi fortsætte efter
frokost. Udgangspunkt er afslutning
12.00 og derefter frokost.
Alle

I/du anmodes om inden mødet at fremsende emner i ønsker at orientere om, samt om muligt i listeform en oversigt over kendte aktiviteter i 2019. Veteranforums hjemmeside kan ses på adressen www.veteranforumstorstroemmen.dk.

Af praktiske årsager vil der kun være mulighed for, at maksimalt to personer pr. sted/myndighed kan deltage i arrangementet.

Tilmelding til arrangementet i Veteranforum Storstrømmen bedes være os i hænde senest den 22. marts 2019. Tilmelding bedes foretaget til lederen for Garnisonsstøtteelementet på Vordingborg Kaserne, kaptajn Henning Østergaard Nielsen på telefon 40 29 25 92 eller via mail på HJK-LDGSE@FIIN.DK.

Med venlig hilsen
Johnny Rahbek Thomsen
oberst
Garnisonskommandant Vordingborg Kaserne