Afholdt – Møde i Veteranforum Storstrømmen

Fredag den 8. april blev der afholdt møde i Veteranforum Storstrømmen.

Mødet var godt besøgt og repræsenteret af de store aktører i Syd-, Midt- og Vestsjælland, Lolland og Falster.

Møderækken i Veteranforum Storstrømmen har været afbrudt siden 2019, hvorfor der var stor glæde over igen at kunne samles.

Formålet med Veteranforum Storstrømmen er fortsat at udveksle informationer og få en dialog, især mellem de lokale aktører på veteranområdet.

Dagens møde bød på mange gode og relevante input samt diskussioner og afspejlede, at veteranarbejdet er meget dynamisk, hvor der konstant kommer nye tiltag og nye aktører. Igen har dagen vist, at dette forum til fulde fortsat har sin berettigelse.

Veteranforum Storstrømmen takker alle fremmødte for godt engagement og vil igen blive indkalde til møde i 2023.

Foreløbig dato er sat til fredag den 24. marts.

Bilag
Referat fra mødet
Briefing fra veterancenter.
Briefing fra Danmarks Veteraner, Veteranstøtten, Veterancafe Vordingborg og Vordingborg Garnisons If.