Afholdt – Referat af møde i Sydsjællands og Lolland-Falsters Veteranforum, afholdt på Vordingborg Kaserne 29. marts 2019.

Tekst: Kaptajn H. Ø. Nielsen
Foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

I Forum deltog:

 • Garnisonskommandant Vordingborg Kaserne, oberst Johnny Rahbek Thomsen.
 • Chef for 4. Nationale Støttebataljon, major Christian Nielsen.
 • Forums Webmaster, PIO og kontaktofficer ved 4 Nationale Støttebataljon, kaptajn Niels Brandt.
 • Leder af Garnisonsstøtteelement og formand for Veterancafé Vordingborg og Vordingborg Garnisons Idrætsforening, kaptajn Henning Ø. Nielsen.
 • Beredskabsstyrelsen, Sjælland, SSG Jens Kragebæk.
 • KFUM Soldaterhjem, Vordingborg, Kirsten og Søren Andersen.
 • Vordingborg Kommunes veterankoordinator, Gert Frandsen.
 • Næstved Kommunes veterankoordinator og repræsentant for Veterancafe Næstved, Johan Poulsen.
 • Veterancenter, Jørn H. Christiansen og Brian Nyborg.
 • Interforce, region Sjælland, major Thomas Ludvigsen.
 • Folk og Sikkerhed, Storstrømmen, pens. oberst Bjarne Hesselberg.
 • Jacob Panton, Veteranskytterne.

Garnisonskommandant for Vordingborg Garnison, oberst Johnny Rahbek Thomsen bød velkommen, særligt til veteranskytterne, beredskabsstyrelsen og veterankoordinator fra Næstved, der alle deltog for første gang.

Herefter præsenterede alle deltagere sig jf. vedlagte deltagerliste.

Veterancenter ved Jørn Hvenegaard Christiansen og Brian Nyborg
Sidste nyt fra Veterancenteret, herunder:

 • CABI. Privat organisation, der bl.a. hjælper udfordrede veteraner i arbejde. Også på vej med arrangementer i vores område. Oplysninger om projektet kan findes på nettet. Veterancenterets beskæftigelsesrådgivere er med og bruger CABI. Veterankoordinatorerne og også en del af dette arbejde.
 • Zafezonetræning: Dansk Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund og hermed de lokale idrætsforeninger er startet på projekt Safezone, hvor udfordrede veteraner kan træne i omgivelser, hvor de er sammen med andre veteraner og i trygge rammer. Formål er på sigt at sluse dem ud i de civile klubber/foreninger.

I vores område har VGI startet op med minitennis og svømning, og Anker Sewohl har startet bueskydning op i lokal bueskydningsklub.

Der vil blive afholdt er stævne i Vordingborg den 3. oktober, hvor disciplinerne vil være minitennis, bueskydning og svømning.

 • Veterancenteret kører en række tilbud, herunder frivilliguddannelser for de mange frivillige der arbejder med veteraner. Der kører forskellige børnegrupper, og der er et ønske om at starte op i Vordingborg.
 • Kort over aktører i veteranarbejdet og hvor veterancenterets medarbejde kan findes, blev vist.

4 NSBTN havde flg. bemærkninger:

 • Er der et kritisk blik på de rigtig mange aktører – ikke alle er vel lige seriøse.

Svar: Veterancenteret har et forholdsvis godt kendskab til næste alle aktørerne, så alle er velkomne til at rette henvendelse, hvis der er noget, man ønsker nærmere informationer om.

 • Fanger vi den gruppe, der kan betegnes som meget hyppigt udsendte? I den kategori er der netop mange af 4 NSBTN medarbejdere.

Svar: Der er ikke særlig opmærksomhed omkring hyppigt udsendte veteraner, men veteraner i almindelighed.  

Veteranskytterne ved Jacob Panton
Med baggrund i sin egen historie kom Jacob ind på:

 • Vigtigt, at vi følger veteranens behov og i et tempo, veteranen kan følge.
 • Veteranskytterne er bygget op omkring skydning, da skydning er en del af identiteten for en soldat.
 • Alle fortjener den samme respekt, både soldaten og de pårørende.
 • USA kan og gør mere for skadede veteraner. Der er nu et godt samarbejde mellem danske og amerikanske veteraner.
 • Behov for at vi samarbejder, herunder med Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.
 • Jacob har eget firma, hvor udfordrede veteraner hjælpes i job, som eksempelvis kafferistning, vagt på byggepladser m.m.
 • Det kan være svært at styre alt det, der sættes gang i, men budskabet er – TÆNK STORT og SAMARBEJD, og vi skal arbejde under en fælles paraply.

Folk og Sikkerhed, Afdeling Storstrømmen ved formand Bjarne Hesselberg.
Orientererede om:

 • World Veteran Federation, der er en verdensomspændende organisation. Generalforsamlingen fandt sted i Paris i februar måned. Danmarks rolle er nu gået fra at være et nydende medlem til at være et ydende. Et forum med gode muligheder for internationalt netværk/samarbejde.
 • Folk og sikkerhed er et forsvarspositivt organ og bidrager også i samarbejdsforrum omkring veteraner.

Interforce ved MJ Thomas Ludvigsen
Orienterede om:

 • Interforce er en kobling mellem forsvaret og de civile virksomheder
 • Deres budskab til politikerne er, at freden koster. Det betyder også, at forsvarets reservepersonel skal have mulighed for frihed til at yde deres bidrag.
 • Interforce har ca. 2.000 medlemmer og den tidligere generalmajor Finn Winkler i ledelsen.
 • Bakker fuldt op om Jacob Pantons tanker om samarbejde under fælles papaply, hvor der virkelig er muligheder for synergi.

Veteran Aktivitets Foreningen ved Anker Sewohl
Orienterede om:

 • Foreningen arrangerer en sommerfest og ture, bl.a. til tidligere missionsområder. Deltagerne er veteraner og deres pårørende.
 • Foreningen lever af støtte fra andre.
 • Personligt har deltagelsen i Invictus Games og mødet med bueskydning haft stor betydning. Bueskydning kræver, at man kan lukke sig inde og fokusere på én ting. Derfor har han startet et Safezoneprojekt op omkring bueskydning.

Veterankoordinator ved Næstved Kommune Johan Poulsen
Orienterede om:

 • Han er ansat i forsvaret og bestrider samtidig en civil funktion som veterankoordinator i Næstved kommune.
 • Vigtigt at arbejdet med veteraner fokuserer på, hvordan man kommer oven på igen. Har bl.a. inddraget mindfulness, styrketræning, støtte til lokale aktiviteter og idrætsprojekter.
 • Vigtigt at vi præsenterer veteranen i et positivt lys over for virksomhederne.

Veterankoordinator ved Vordingborg Kommune Gert Reinhold Frandsen
Orienterede om:

 • I arbejdet med veteraner er der reelt to yderområder. Forsvaret og det kommunale system med jobcentre/socialrådgivere. Imellem de to punkter er der et stort område, hvor vi reelt ikke har styr på, hvad der sker, eller hvordan vi kan udnytte det. Det skal der bedre styr på, for taberen er i alle tilfælde de udfordrede veteraner.
 • Stort behov for netværk og samarbejde for at veteranarbejdet kan fungere effektivt.

KFUM soldaterhjem i Vordingborg Kirsten og Søren
Orienterede om:

 • Soldaterhjemmet er åbent for både soldater, veteraner og pårørende, samt civile, og de lægger gerne hus til arrangementer.
 • Soldaterhjemmet huser Veterancafe Vordingborg.
 • Soldaterhjemmet kan tilbyde økonomisk rådgivning.
 • KFUM arbejder på at få et botilbud/rekreationshjem på Sjælland.

Beredskabsstyrelsen ved SSG Jens Kragebæk
Glad for invitationen til at deltage, da dette arbejde er nyt i beredskabsstyrelsen. De støtter gerne op om aktiviteterne.

Vordingborg Veterancafé ved Formand Henning Østergaard Nielsen
Orienterede om:

 • Har lokale på Soldaterhjemmet, hvor vi mødes hver onsdag 1600 til kaffe, kage og en hyggesnak. Vi deltager ofte i soldaterhjemmets fællesspisning onsdag aften fra 1730.
 • Vi er afhængige af støtte fra andre, og midler anvendes til foredrag, udflugter, både 1-dags og flere dage.
 • Pårørende er velkomne.
 • På sidste veteranforum deltog Kulturland, der ønskede at medvirke til aktiviteter med fokus på især pårørende og børn. Efter samarbejde omkring aktivitet op til efterårsferien 2018 – godt arrangement og vi ser positivt på evt. fremtidige aktiviteter.
 • Den 5. og 6. april kommer March Mod Ensomhed forbi Vordingborg og besøger cafeen. Vi modtager Patrick fredag efter dagens march og følger ham på lørdagens vandring.
 • Foredrag om danskere i tysk krigstjeneste 24. april på Soldaterhjemmet.

Vordingborg Garnisons Idrætsforening ved Formand Henning Østergaard Nielsen
Orienterede om:

Safezone: I Vordingborg har vi valgt at gå ind i projektet og starte op med de ting, vi har mulighed for. Vi prøver at gøre tingene lette, så det ikke koster for mange ressourcer – ellers får vi desværre ikke frivillige.

– Minitennis torsdag 1700-1830 i kasernens gymnastiksal.

– Svømning torsdag 1330 – 1430 DGI Huset Vordingborg (udnytter aftale med Vordingborg Kommune – ledig plads i kasernens svømmetid).

– Samarbejde med Vordingborg Styrkeløft, hvor veteraner/medlemmer af VGI kan træne med i kasernens træningscenter.

4. Nationale Støttebataljon ved CH MJ Christian Nielsen:
Orienterede om:

 • Glad for de mange input og indgangsvinkler dagen har givet. Meget relevant i en af Danmarks travleste enheder med meget stor udsendelsesfrekvens.
 • Et område, der vil blive italesat overfor bataljonen.

Afslutning ved oberst Johnny Rahbek Thomsen
Tak for mange gode relevante input og diskussioner, hvor der skabt nyttige forbindelser og grobund for fremtidigt samarbejde. Dagen har vist, at dette forum fortsat har sin berettigelse.