Afholdt – Invitation til møde for Veteranforum Storstrømmen

Som chef for Vordingborg Garnison inviterer jeg hermed til møde i Veteranforum Storstrømmen fredag den 01. december 2017 på Vordingborg Kaserne i auditoriet, Eksercerhuset bygning 49.

Siden vores opstartsmøde den 22. februar er der dels kommet nye foreninger til dels kan vi præsentere vores nye hjemmeside, hvor vi kan synliggøre alle vores aktiviteter på et og samme sted.

Veteranforums formål er fortsat at koordinere alle tiltag inden for veteranområdet i lokalområdet til fælles gavn for vores veteraner og pårørende.

Mødets fokusområde vil være en orientering om nye tiltag samt gennemgang og høring omkring vores nye hjemmeside, så vi kan få det bedst mulige redskab til den fremtidige informationsudveksling.

I den anledning inviteres I/du hermed til møde på Vordingborg Kaserne.

Tidsplan

Tid Aktivitet Ansvarlig Sted
0945-1000 Ankomst, registrering Garnisonsstøtte-elementet ved Vordingborg Kaserne

Auditoriet,

Bygning 49

1000-1010 Velkomst Oberst Johnny Rahbek Thomsen do
1010-1030 Nyt indenfor veteranområdet Veterancentret

 

do
1030-1045 Nyt fra Danmarks veteraner og veteranstøtten. Oberstløjtnant

Per Hinrichsen

do
1045-1130 Nyt fra mødedeltagerne Alle do
1130-1200 Gennemgang af hjemmeside og indsamling/synliggørelse af aktiviteter. Kaptajn Niels Brandt do
1200-1300 Frokost Alle Cafeteria
1300-1400 Reservetid. Alt efter modtagne emner og behov kan vi fortsætte efter frokost. Udgangspunkt er afslutning 1200 og derefter frokost. Alle Auditoriet, bygning 49

I/du anmodes om inden mødet at fremsende emner i ønsker at orientere om, samt om muligt i listeform en oversigt over kendte aktiviteter i 2018. Veteranforums hjemmeside kan ses på adressen www.veteranforumstorstroemmen.dk.

Af praktiske årsager vil der kun være mulighed for, at maksimalt to personer pr. sted/myndighed kan deltage i arrangementet.

Tilmelding til arrangementet i Veteranforum Veteranforum Storstrømmen bedes være os i hænde senest den 15. november 2017. Tilmelding bedes foretaget til lederen for Garnisonsstøtteelementet på Vordingborg Kaserne, kaptajn Henning Østergaard Nielsen på telefon 40 29 25 92 eller via mail på HJK-ADM-GS1@fiin.dk

Med venlig hilsen

Johnny Rahbek Thomsen

oberst

Garnisonskommandant Vordingborg Kaserne